Finansmeddelanden


DatumTitel 
18 Dec 2014Engångskostnader och svagare norsk marknad påverkar Rezidors resultat för 2014
Förbättringen av marginalerna försenas på grund av den  svaga återhämtningen i Europa och utvecklingen i RysslandEngångskostnader hänförliga till stängningen av ett  hotell för renovering samt det utmanade affärsklimatet påverkar 2014 års  resultat för Rezidor Hotel Group och de utlovade marginalförbättringarna från initiativet Route 2015 försenas. Förbättringsprogrammet Route 2015 lanserades 2011  och hade som mål en förbättring av EBITDA-marginalen med 6–8 procentenhet... 
Download PDF
24 Okt 2014Kvartalsrapport januari-september 2014
... 
Download PDF
20 Okt 2014Kv 3 2014: Fler portföljförvaltningsavtal för Rezidor Hotel Group och ökad tillväxttakt på fokusmarknaderna
Proaktiv  portföljförvaltning   Rezidor, ett av  världens mest dynamiska hotellföretag och medlem i Carlson Rezidor Hotel Group,  slöt två stora avtal i Västeuropa under tredje kvartalet 2014, vilket  ligger i linje med bolagets strategiska och proaktiva portföljförvaltning. Ett  omstrukturerat avtal kommer att leda till en förbättrad EBITDA med 2,3 miljoner  euro från och med 2014. Ytterligare ett avtal förlängdes med sju år och  omstrukturera... 
Download PDF
15 Okt 2014Rezidors delårsrapport för tredje kvartalet 2014 samt webcast
Rezidor Hotel Group publicerar sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2014  fredagen den 24 oktober, klockan 07:30. Samma dag klockan 10:00 anordnar  Rezidor en telefonkonferens och webbutsändning med Wolfgang M. Neumann,  VD och koncernchef, samt Knut Kleiven, vice VD och finansdirektör.   För att delta i telefonkonferensen, ring:                                      ... 
Download PDF
10 Okt 2014Rezidors valberedning inför årsstämman 2015 utsedd
I enlighet med beslutet på årsstämman den 24 april 2014 har en valberedning inför Rezidors årsstämma 2015 bildats. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2014 har de tre största kända aktieägarna kontaktats med erbjudande om att var och en utse en representant till valberedningen. Valberedningen utgörs av Michael W. Andrew som representerar Carlson koncernen, Marianne Flink som representerar Swedbank Robur fonder samt Erik Durhan som representerar Nordea Funds. Valberedningen avser att u... 
Download PDF
23 Jul 2014Halvårsrapport Januari-juni 2014
... 
Download PDF
14 Jul 2014Rezidors delårsrapport för andra kvartalet 2014 samt webcast
Rezidor Hotel Group publicerar sin kvartalsrapport för andra kvartalet 2014 onsdagen den 23 juli, klockan 7:30. Samma dag klockan 10 anordnar Rezidor en telefonkonferens och webbutsändning med Wolfgang M. Neumann, VD och koncernchef, samt Knut Kleiven, vice VD och finansdirektör. För att delta i telefonkonferensen, ring: Sverige, lokalsamtalstaxa: 08 506 539 37 Sverige, avgiftsfritt: 0200 883 440 USA, lokalsamtalstaxa: +1 212 444 0... 
Download PDF
02 Jul 2014Ändring av antal aktier och röster i Rezidor
Till följd av den företrädesemission som styrelsen för Rezidor Hotel Group AB (publ) (“Rezidor”) beslutat om och som godkänts av årsstämman har antalet aktier och röster i Rezidor ökat med 136 220. Ökningen är hänförlig till registreringen hos Bolagsverket av de aktier som tecknats utan företrädesrätt. Per den 30 juni 2014 uppgår det totala antalet aktier och röster i Rezidor därmed till 174 388 857. För mer information, kontakta Knut Kleiven, vVD & CFO, telefon: +32 475 510... 
 
05 Jun 2014Slutligt resultat av Rezidors genomförda nyemission (60 miljoner euro)
... 
30 Maj 2014Ändring av antal aktier och röster i Rezidor
Till följd av den företrädesemission som styrelsen för Rezidor Hotel Group AB (publ) (“Rezidor”) beslutat om och som godkänts av årsstämman har antalet aktier och röster i Rezidor ökat med 24 250 597. Ökningen är hänförlig till registreringen hos Bolagsverket av de aktier som tecknats med företrädesrätt. Per den 30 maj 2014 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget därmed till 174 252 637. Registrering av de aktier som tecknats utan företrädesrätt beräknas ske de... 
Download PDF
26 Maj 2014Rezidors nyemission fulltecknad
... 
02 Maj 2014Beslut vid årsstämman
... 
24 Apr 2014Kvartalsrapport januari-mars 2014
... 
Download PDF
22 Apr 2014Villkoren för Rezidors nyemission fastställda
... 
17 Apr 2014Presentation av Rezidors resultat för första kvartalet 2014 samt webbsändning
Rezidor Hotel Group publicerar sin kvartalsrapport för första kvartalet 2014 torsdagen den 24 april 2014, klockan 07:30. Rapporten presenteras av Rezidors VD och koncernchef Wolfgang M. Neumann tillsammans med vice VD och finansdirektör Knut Kleiven, under en kombinerad webbsändning och telefonkonferens samma dag klockan 09.00. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring: Sverige avgiftsfritt: 0200 883 443 Frankrike avgiftsfritt: 0805 636 389 USA avgiftsfritt: 1877 2... 
Download PDF
24 Mar 2014Kallelse till årsstämma 2014
... 
Download PDF
19 Mar 2014Rezidors årsredovisning 2013 publicerad
Rezidors årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.rezidor.com. Ett tryckt exemplar av årsredovisningen kan beställas från investorrelations@rezidor.com och kommer att distribueras i april. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Rezidor Hotel Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den ... 
Download PDF
07 Feb 2014Rezidors styrelse förbereder förslag om nyemission om cirka 60 miljoner euro för ett snabbare genomförande av strategi och lönsamhetsinitiativen
... 
07 Feb 2014Rezidors Bokslutskommuniké 2013
... 
Download PDF
28 Jan 2014Rezidor tecknade 32 avtal och öppnade 14 hotell under 2013
Fortsatt fokus på att växa med managementavtal på tillväxtmarknader Rezidor Hotel Group, ett av världens mest dynamiska hotellföretag och medlem i Carlson Rezidor Hotel Group, avslutade 2013 med totalt 32 nya hotellavtal (6 400 rum) och 14 hotellöppningar (3 300 rum). Enbart under fjärde kvartalet har Rezidor avtalat om fyra nya hotell med 2 150 rum, samt öppnat fyra hotell med 950 rum. – Vi har uppnått vårt mål för nya hotellavtal och fortsatt att växa ”asset-light” genom ... 
Download PDF
08 Jan 2014Rezidor omstrukturerar tre hyresavtal och avslutar ett olönsamt avtal
Det gångna året har utmärkts av en framgångsrik portföljförvaltning. Under fjärde kvartalet 2013 slöt Rezidor Hotel Group fyra avtal för att ytterligare förbättra lönsamheten för hyresportföljen. Tillsammans med resultatet från 2012, när Rezidor avslutade nio olönsamma hyresavtal, har dessa transaktioner – samtliga i Europa – resulterat i betydande hyressänkningar för Rezidor, och koncernens EBITDA-marginal har ökat med cirka en procentenhet från och med 2013.  Två av de omstrukturerade h... 
Download PDF
Årsredovisning

Årsredovisning


Besök vårt omfattande ekonomibibliotek och hämta årsredovisning, företagspresentation och hållbarhetsrapport.

Förstoramer

430+

hotell i portföljen

69

länder i EMEA

Delårsrapport

Årsredovisning


Hämta de senaste delårsresultat och presentation, och se vår webbsändning med företagsledningen: VD, CFO och CDO.

Enlargemer

6-8%

EBITDA marginal Ökning

Rezidor TV

Rezidor-TV


Enlargemer

AGM 2014

Latest news

Senaste nytt


Enlargemer

95 000+

rum i drift och under utveckling


Aktiekurs


Ta pulsen på dina investeringar i ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen

Förstoramer

6 400+

Rum signerad
i 2013

Route 2015

Route 2015


6-8% expansionsmarginal 2015

Enlargemer