Finansmeddelanden


DatumTitel 
28 Apr 2016Försäljning av Carlson Hotels Inc till HNA Tourism Group
Igår offentliggjorde Carlson avyttringen av Carlson Hotels Inc till den kinesiska koncernen HNA. Transaktionen inkluderar Carlsons innehav i Rezidor Hotel Group AB, motsvarande 51,3% av utestående aktier. Transaktionen är villkorad av erhållande av relevanta myndighetstillstånd.Rezidor Hotel Group AB noterar att Carlson har överenskommit att avyttra sin hotellverksamhet. Rezidor har ingen ytterligare information angående transaktionen eller HNAs avsikt med sitt ägande i Rezidor efter fullgörand... 
Download PDF
21 Apr 2016Beslut vid årsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ), den 24 april 2016
Årsstämman i Rezidor Hotel Group AB hölls den 21 april 2016 i Stockholm. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihetÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015. Den föreslagna vinstutdelningen om 0,07 euro per aktie godkänndes av årsstämman. Avstämningsdag för utdelningen är den 25 april 2016 och utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden A... 
Download PDF
20 Apr 2016Kvartalsrapport januari-mars 2016
... 
Download PDF
13 Apr 2016Presentation av Rezidors resultat för första kvartalet 2016 samt webbsändning
Rezidor Hotel Group publicerar sin kvartalsrapport för första kvartalet 2016 den 21 april 2016, klockan 07.30. Samma dag klockan 09.00 ordnar Rezidor en webbutsändning med Wolfgang M. Neumann, VD och koncernchef, samt Knut Kleiven, vice VD och finansdirektör.För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring: Uppge koden: 4865199 Sverige avgiftsfritt: 0200 883 440 Sverige: +46 8 5065 3938 Storbritannien avgiftsfritt: 0800 279 4992 Storbritannien: +44 20 3427 1901 Frankrike a... 
Download PDF
23 Mar 2016Kallelse Till Årsstämma
Rezidor Hotel Group AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2016 kl. 15.00, på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm. Registreringen till årsstämman påbörjas kl. 14.00. Som en service till icke svensktalande aktieägare kommer årsstämman att simultantolkas till engelska.A. Deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: vara införd som aktieägare i den av Eurocle... 
Download PDF
16 Feb 2016Rezidors Bokslutskommuniké 2015
... 
Download PDF
08 Feb 2016Presentation av Rezidors resultat för fjärde kvartalet 2015 samt webbsändning
Presentation av Rezidors resultat för fjärde kvartalet 2015 samt webbsändningRezidor Hotel Group publicerar sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2015 tisdagen den 16 februari 2016, klockan 07.30. Samma dag klockan 10 ordnar Rezidor en webbutsändning med Wolfgang M. Neumann, VD och koncernchef, samt Knut Kleiven, vice VD och finansdirektör.För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring: Uppge koden: 3919345 Sverige avgiftsfritt: 0200 883 440 Sverige: +46 8 5065 3937 Sto... 
Download PDF
Årsredovisning

Årsredovisning


Besök vårt omfattande ekonomibibliotek och hämta årsredovisning, företagspresentation och hållbarhetsrapport.

Förstoramer

430+

hotell i portföljen

75+

länder i EMEA

Delårsrapport

Årsredovisning


Hämta de senaste delårsresultat och presentation, och se vår webbsändning med företagsledningen: VD, CFO och CDO.

Enlargemer

6-8%

EBITDA marginal Ökning

Rezidor Fact Sheet

Rezidor Fact Sheet


Enlargemore

AGM 2016

Latest news

Senaste nytt


Enlargemer

95 000+

rum i drift och under utveckling


Aktiekurs


Ta pulsen på dina investeringar i ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen

Förstoramer

6 400+

Rum signerad
i 2013

Route 2015

Route 2015


6-8% expansionsmarginal 2015

Enlargemer
Rezidor TV

Rezidor-TV


Enlargemer